AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. zatrudnia obecnie już ponad 400 pracowników. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie. AstraZeneca Pharma Poland prowadzi działalność marketingową. We współpracy z polskimi lekarzami i ośrodkami naukowymi pracownicy AstraZeneca organizują badania kliniczne II i III fazy w najważniejszych dziedzinach medycyny, obejmujące tysiące pacjentów w całym kraju. Wszystkie badania prowadzone przez firmę spełniają najwyższe standardy międzynarodowe i są zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice). AstraZeneca bierze udział w wielu projektach edukacyjno-społecznych. Organizuje akcje informacyjne dla pacjentów, warsztaty naukowe dla lekarzy i wspiera finansowo różnego rodzaju przedsięwzięcia charytatywne. Dzięki temu AstraZeneca przyczynia się do zwiększania świadomości zdrowotnej i podwyższania standardów leczenia w Polsce. Do najbardziej znanych programów edukacyjnych realizowanych przez AstraZeneca Pharma Poland należą „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” oraz „Rak piersi od A do Z”.

Adres:
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
www.astrazeneca.pl
Tel.: 022 874 35 00/01
Fax.: 022 874 35 10

Nota Prawna

© 2009 AstraZeneca Polska